Mithras Tapınağı’nda gizli ayinlere katılanların konakladığı alan bulundu

Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikteki kayalık tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Konumu itibarıyla bütün vadiye hakim olan, antik ticaret yolu üzerindeki kale, geniş bir alanı kontrol altında tutuyor. Roma sınır garnizonu konumundaki kale, Romalılar ve Sasaniler arasında büyük mücadelelere sahne oldu.

Tarihi, Asur dönemine (MÖ 882-611) kadar giden yerleşimde, Roma döneminde, MS 3. yüzyılda asıl askeri yerleşim inşa edildi, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanıldı.

Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.

Zerzevan Kalesi’nin kuzeyinde yer alan Mithras tapınağı ise yer altına ana kaya oyularak inşa edildi. Yapının doğu duvarında ana kayaya oyulmuş sütunlar, ortada büyük, yanlarda ise iki küçük niş bulunuyor.

“Mithras” güneş tanrısı diye biliniyor ve ışığın, savaşın, adaletin, inancın simgesi olarak MS 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda oldukça yaygınlaşıyor, MS 4. yüzyılda ise Hıristiyanlığın yayılmasıyla yasaklanıyor. Gizem dini Mithras, Roma’nın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler, tüccar ve aristokratlar arasında oldukça yaygınlaşıyor.

Dinsel törenleri gizli ve dışarıya tamamen kapalı. Sadece erkeklerin kabul edildiği bu dine katılanlar yedi aşamadan geçiyor. Törenler yer altında mağaralarda veya tapınaklarda gerçekleştiriliyor.

Bir Cevap Yazın